Privacybeleid 

 1. Algemene bepalingen
  1. De verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is Jukki Poland Sp. z o.o.ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, Poland, NIP: 9462701865
  2. Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij www.jukki.nl .
  3. Alle persoonsgegevens die je opgeeft op de Website of die wij over je verzamelen terwijl je gebruik maakt van de Website, verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke conform de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna genoemd „AVG”.
  4. Wij passen de door actuele voorschriften over de bescherming van persoonsgegevens vereiste technologische middelen toe die het door onbevoegden verkrijgen en modificeren van per e-mail toegestuurde persoonsgegevens – in het kader van onze Website – voorkomen.
  5. Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.
 2. Doelen en gegevensverwerking
  1. Het verstrekken van persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar noodzakelijk voor het plaatsen en afhandelen van een Bestelling.
  2. De persoonsgegevens worden verwerkt door de Gegevensbeheerder vooral met het oog op de verwerking en afhandeling van de Bestelling (op grond van art. 6 par. 1 let. b de AVG”, „Algemene Verordening Gegevensbescherming”).
  3. De verwerking van gegevens voor gelijk welk ander doeleinde is alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de Koper.
 3. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd ?
  1. Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.
  2. De gegevens van de Koper worden verwerkt voor de periode die betrekking heeft op de verwerking en afhandeling van de Bestelling, alsook totdat de claims zijn verlopen.
  3. Als je akkoord gaat met het ontvangen van marketingberichten per e-mail, onthoud dan dat je dit op ieder moment kunt stopzetten.
 4. Welke privacyrechten heb ik ?
  1. U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG). Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, kunt u zich te allen tijde richten tot ons gegevensbeschermings-team onder e-mail  : winkel@jukki.nl
  2. Als je van mening bent dat het verwerken van je persoonsgegevens in strijd is met de wet, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, met de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
 5. De ontvangers van de gegevens 
  1. De ontvangers van de gegevens van de Koper kunnen entiteiten zijn die in opdracht van de Verkoper de bestelling verwerken en zich bezighouden met de afhandeling ervan: postorderbedrijven, accountantskantoren, leveranciers van goederen, assemblagepunten, leveranciers van informaticaoplossingen, bedrijven die betalingsdiensten leveren, banken, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus, bedrijven die marketingdiensten leveren, leveranciers van magazijndiensten, leveranciers van telecommunicatiediensten, bedrijven die documenten recycleren, bevoegde overheidsinstanties, advocatenkantoren.
 6. Cookie Policy
  1. Onze website maakt gebruik van cookies, oftewel kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen (bijv. computer, tablet of smartphone). Cookies kunnen door de Website worden afgelezen en dienen hoofdzakelijk tot het optimaliseren van het gebruik van de website en het verzamelen van statistieken.
  2. De Website maakt gebruik van enkele soorten cookies:
   1. sessiecookies, die in het geheugen van je browser worden opgeslagen totdat deze wordt afgesloten,
   2. permanente cookies, die in het geheugen van je browser worden opgeslagen totdat je ze verwijdert,
   3. externe cookies, afkomstig van de leveranciers van analysetools voor onze Website Je leest meer over externe cookies. Wij maken gebruik van de diensten van:
    1. Google Analytics, geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); om het verkeer op de Website te analyseren. Zo ontvangen we statistieken die aantonen hoe jij en anderen gebruik maken van de Website.
    2. Facebook.com [cookiebeheerder: Facebook Inc, gevestigd in de VS of Facebook Ireland, gevestigd in Ireland];
  3. Je kunt je browser zo configureren dat deze het opslaan van cookies op de computer, telefoon of tablet tegenhoudt.
  4. Je kunt cookies verwijderen nadat we ze hebben opgeslagen. Hiervoor kun je gebruik maken van de betreffende functie in de browser, een speciaal programma of een tool van je besturingssysteem. 
  5. Een wijziging van de configuratie van je browser zodanig dat het opslaan van cookies wordt verhinderd of beperkt, kan leiden tot het beperkt functioneren van de Website. Dit kan ook gebeuren wanneer er cookies worden verwijderd tijdens het leveren van bepaalde diensten. Dit betekent dat sommige diensten niet meer beschikbaar zullen zijn zonder cookies.

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

12.05.2021